نوروز ۹۸

فروش ویژه سالن ورزشهای گروهی GFX

بهمراه گیفت کارت استفاده ازاماکن مجموعه انقلاب به ارزش ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نام رشتهدوره یک ماه در سال ۹۸دوره سه ماه در سال ۹۸دوره سه ماه ویژه عید ۹۷
BODY PUMP ۴،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۲،۱۵۰،۰۰۰ریال ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ریال
BODY COMBAT ۴،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۲،۱۵۰،۰۰۰ریال ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ریال
CX WORX ۳،۰۰۰،۰۰۰ریال ۸،۱۰۰،۰۰۰ریال ۷،۵۰۰،۰۰۰ریال
GRIT ۳،۰۰۰،۰۰۰ریال ۸،۱۰۰،۰۰۰ریال ۷،۵۰۰،۰۰۰ریال
TRX ۵،۲۰۰،۰۰۰ریال ۱۴،۰۴۰،۰۰۰ریال ۱۲،۹۰۰،۰۰۰ریال
CROSSFIT ۵،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۴،۸۵۰،۰۰۰ریال ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ریال
FUNCTIONAL TRAINNING ۵،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۴،۸۵۰،۰۰۰ریال ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ریال
KICKBOOXING ۴،۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ریال
TEAKWONDO ندارد ۹،۷۵۰،۰۰۰ریال ۸،۱۰۰،۰۰۰ریال
TAI CHI ۳،۰۰۰،۰۰۰ریال ۸،۱۰۰،۰۰۰ریال ۷،۵۰۰،۰۰۰ریال
الکترو بادی  ---  ---  ---
استعدادیابی ورزشی ۱،۵۰۰،۰۰۰ریال  --- ۱،۲۰۰،۰۰۰ریال
بادی کامپوزیشن ۵۰۰،۰۰۰ریال  --- ۴۰۰،۰۰۰ریال

جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش استخر یا با مدیریت آقای (علی رضا محمدی) تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:
۰۹۱۲۸۸۸۵۴۵۹

شروع جشنواره نوروزی

تماس و ارسال نظرات

Required *