پکیج ویژه نوروز:

۱۲ جلسه خرید در سال ۹۷ استفاده سه ماه اول سال ۹۸

کلاسهزینه پکیج در سال ۹۷هزینه پکیج در سال ۹۸پکیج ویژه نوروز

 شنا یک نفر زیر۱۶ سال

۷.۹۳۰.۰۰۰ریال ۹.۵۰۰.۰۰۰ریال ۷.۱۳۷.۰۰۰ریال

 شنا دو نفر زیر۱۶ سال

۶.۸۵۰.۰۰۰ریال ۸.۲۰۰.۰۰۰ریال ۶.۱۶۵.۰۰۰ریال
شنا سه نفر زیر ۱۶سال  ۶.۲۱۰.۰۰۰ریال  ۷.۴۵۰.۰۰۰ریال ۵.۵۸۹.۰۰۰ریال
شنا پنج نفر زیر ۱۶ سال  ۵.۷۵۰.۰۰۰ریال  ۶.۹۰۰.۰۰۰ریال ۵.۱۷۵.۰۰۰ریال
شنا ۱ نفر بزرگسال  ۱۰.۱۸۰.۰۰۰ریال  ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ریال ۹.۱۶۲.۰۰۰ریال

شنا دو نفر بزرگسال

۹.۷۸۰.۰۰۰ریال ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ریال ۸.۸۰۲.۰۰۰ریال

شنا پنج نفر بزرگسال

۹.۱۲۰.۰۰۰ریال ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ریال ۸.۸.۲.۰۰۰ریال
آبدرمانی ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ریال ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۲۵۰.۰۰۰ریال

 

  نکات مهم :     

  • هرجلسه آموزش ۷۵ دقیقه می باشد
  • داشتن کارت عضویت مجموعه انقلاب الزامی می باشد.
  • پکیج آموزشی بعد از پایان مدت اعتبار درج شده در فرم ثبت نام قابل استفاده نخواهد بود .
  • پکج های بالای ۱۶ سال همراه با استفاده از تمامی امکانات مجموعه استخر می باشد.
  • جهت هماهنگی شروع کلاس یا انتقاد و پیشنهاد با شماره تلفن (۰۹۱۲۸۸۸۵۴۵۹  محمدی)  و یا (۰۹۱۲۳۴۹۶۳۲۶ صبوری) تماس حاصل فرمایید.
  • ۹ درصد ارزش افزوده به مبلغ پکیج ها اضافه می گردد.

تماس و ارسال نظرات

Required *